Finansiranje

Finansiranje se može vršiti putem svih lizing kuća na teritoriji Srbije kao i preko banaka.